Platné vyhlášky a nařízení zastupitelstva Obce Borovnice

Autor: Ing. Josef Bušák <busak@borovnice.cz>, Téma: Vyhlášky a nařízení, Vydáno dne: 08. 07. 2013

Zde naleznete obecně závazné vyhlášky vydané zastupitelstvem Obce Borovnice.2019

Všeobecné podmínky poskytnutí účelové dotace obce Borovnice na likvidaci odpadních vod v souladu s platnou legislativou.

2012

Vyhláška č. 1/2012 o místním poplatku ze psů

Vyhláška č. 2/2012 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

vyhláška č. 3/2012 o místním poplatku ze vstupného

Vyhláška č. 4/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Změna vyhlášky č. 4/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

.................................................................................................................

Poplatky lze platit hotově na Obecním úřadě a nebo elektronicky převodem na bankovní účet.

Bankovní spojení: Komerční banka

Číslo účtu: 25727601/0100

Jako Variabilní symbol použijte Číslo popisné a do poznámky napište o jaký poplatek se jedná.