Pověsti a legendy

Autor: Martin Kühnel <m.kuhnel@seznam.cz>, Téma: Turistické zajímavosti, Vydáno dne: 27. 08. 2013

Pověsti a legendySocha sv. Jana Nepomuckého u Borovnice

U silnice z Vidochova do Borovnice je socha Jana Nepomuckého, který stojí v neslušné pozici, totiž zády k silnici. Říká se, že tím dává Vidochovským najevo svou nevšímavost, ale stalo se takto: Nedaleko odtud jsou hranice německých osad Borovnice a Vidochova, tam měl státi původně a chtěli si ho poříditi společným nákladem. Socha skutečně bez úrazu dovezena na určené místo a měla býti postavena. A tu nastala veliká obtíž. Obě obce chtěly, aby je oslavenec hlídal a aby na ně snad náhodou nezapomněl. Krátce, obě osady chtěly, aby byl světec obrácen k nim.            

Kdosi jim radil, aby dali sochu předělati, že by pak mohlo být vyhověno oběma, ale s tím nesouhlasili jedni ani druzí, protože nechtěli míti šilhavého svatého. Z moudrého počátku povstala nad svatým veliká váda, které on při své svatosti nedovedl zabrániti. Borovničtí se rozhodli: Několik jich chopilo se milého svatého a nedbajíce protestu Vidochovských usaadili ho zase na voze. Konečně byli Vidochovští umlčeni. Sochu zaplatili Borovničtí, neboť jejich společníci měli v té době obecní pokladnu úplně prázdnou.

Legenda o kletbě ve Zlatnici

Pod kořeny stromů, kde ,,zrají kovy" se v šachtách dolu nevrátil na světlo boží nejeden z horníků. Tak tomu bylo i onehdá, kdy se nevrátil ze šachty Matěj. Jeho žena mu nesla ke štole kaši k obědu. Když se její Matěj k povrchu nevracel a kamarádi jeho ji sdělili, že ho kamení zavalilo a on svůj život pod zemí zanechal, vysypala tehdy do potoka kaši, jež mu nesla. A pronesla tato slova: ,,Kolik zrní je v té kaši, tolik roků tady ptáček nezazpívá!" No posuďte sami, až sem zavítáte, zda-li kletba ještě trvá... neboť zvláštní klid tohoto místa je přímo fascinující.