Sazebník úhrad

Autor: Martin Kühnel <m.kuhnel@seznam.cz>, Téma: Poskytování informací, Vydáno dne: 15. 09. 2013

SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Zveřejňování informací provádí Obec Borovnice na své náklady. Poskytování informací na základě žádosti (ústní i písemné) je prováděno za úhradu.