Sběrné místo Ekolamp II.

Autor: administrator <admin@server.cz>, Téma: Poskytování informací, Vydáno dne: 03. 09. 2014Proč se recyklují nefunkční úsporné zářivky?

Většina z nás už dnes ví, že vysloužilé lineární či úsporné zářivky je potřeba odevzdat k recyklaci.

Ne všichni ale víme, proč a jaký je jejich další osud.

Recyklace nefunkčních zářivek je důležitá ze dvou důvodů.

Tím prvním je ochrana životního prostředí před nebezpečnou rtutí,

která je vtěchto výrobcích vmalém množství obsažena.

Vjedné úsporné zářivce jde o 3–5 mg rtuti.

Při mnohonásobně vyšších koncentracích může tato jedovatá látka poškodit nejen životní prostředí, ale i naše zdraví.

Druhým důvodem je opětovné materiálové využití, jež

u zářivek vsoučasnosti dosahuje 95–100 %. Využitím recyklovaných materiálů při další výrobě se šetří přírodní zdroje surovin.

Zpětným odběrem a ekologickou recyklací osvětlovacích

zařízení se od roku 2005 zabývá neziskový kolektivní systém

EKOLAMP, která tyto služby zajišťuje i pro naši

obec Borovnice. Obyvatelé naší obce mohou

nefunkční zářivky zdarma odevzdávat

na sběrném místě (Pošta PARTNER I, Borovnice čp. 39, 544 77)

nebo v elektro obchodě při nákupu nových.

Ze sběrných míst EKOLAMP sváží zářivky do

specializovaných recyklačních firem, kde jsou znich

pro opětovné použití získávány především kovy, plasty,

sklo a rtuť. Hliník, mosaz a další kovy se mohou znovu

použít vkovovýrobě, například pro součástky jízdních kol.

Z recyklovaných plastů jsou vyráběny zatravňovací dlaždice

či plotové dílce. Vyčištěná rtuť je znovu využívána vprůmyslové výrobě.

Sklo ze zářivek se používá jako technický materiál nebo i pro výrobu nových zářivek.

Prostřednictvím EKOLAMPu se vroce 2014 recyklovalo

více než 6 milionů zářivek a výbojek.

To představuje 30 kg rtuti, která se díky zpětnému

odběru nedostala do přírody. Bohužel stále téměř 60 % českých

domácností nerecykluje a úsporné zářivky hází do komunálního odpadu.

Právě vy můžete pomoci tuto situaci změnit.

 

Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami dočtete na www.ekolamp.cz.