O kostelních zvonech

Autor: Martin Kühnel <m.kuhnel(at)seznam.cz>, Téma: Historie obce, Vydáno dne: 15. 12. 2016

O KOSTELNÍCH ZVONECH

Bylo nebylo v dávné době ve věži kostela sv. Víta v Borovnici visely tři zvony. Byly různě velké a každý z nich měl i svůj význam. Než se pustím do jejich představování, tak je nutné se zmínit ještě o jednom zvonu, ten nevisel ve věži kostela, ale v malé věžičce, kterou najdete na lodi kostela.

Když to celé shrneme, tak náš kostel měl celkem čtyři zvony. V roce 1940 vyšel zákon o shromáždění neželezných kovů – rekvizice zvonů, ten nařizoval odevzdání zvonů, včetně jejich dokumentů pro potřeby války. V praxi to znamenalo, že většina kostelů přišla o své zvony, většinou se nechal v daném kostele pouze nejmenší zvon. Díky tomu, že byli zvony odevzdáváni i s dokumenty svého původu bylo možné po skončení války vrátit 2 184 zvonů zpět na svoje místo. Možná vám to připadá jako poměrně velké číslo, ale roztavených zvonů bylo 13 500 – 14 000. Ne všechny zvony byly z kostelních věží, jednalo se i o zvony z radničních věží. Do Borovnice se bohužel žádný zvon nevrátil a tak jediný zvon který máme, pochází ze zvonařské dílny v Hradci Králové a je z roku 1823.

O počtu a velikosti zvonů ve věži našeho kostela svědčí zvonové stolice – dřevěná konstrukce na uchycení zvonů.
 

O SAMOTNÝCH ZVONECH

více v článkuBývávalo zvykem, ale né pravidlem, že největší zvon, hlavní, slavnostní nesl název patrona kostela. Ostatní zvony nesli název po ostatních svatých, jejich vyobrazení bylo vždy na zvonu, spolu s rokem kdy byl zvon ulit a kým.

Každý zvon měl svůj tón hlasu a tak lidé věděli který zvon zvoní a co jim oznamuje. Když to s trochou nadsázky převedeme do dnešní doby, tak se dá říci, že zvony byli předchůdci našich mobilů.

 

NAROZENINY NAŠEHO KOSTELA
 

Náš kostel se začal stavět v roce 1720 a za rok byl postaven. Z data vyplývá, že náš kostel budu v roce 2020 slavil 300 let. Již dnes se začíná s přípravou oslav tohoto významného výročí. Tak jak bývá zvykem oslavenec dostává dárky a i mi chceme našemu kostelu dát dárky. Jeden už dostal – oprava malého zvonu, na tuto opravu se finančně složili věřící. Dalším dárkem jo generální oprava varhan. Ta se pomalu blíží ke konci, bude stát asi 210 000kč a z větší části je financována z prodeje borovnické fary. Zbytek doplatí farní úřad Pecka.

Rádi by jsme našemu kostelu, je opravdu náš, v něm se modlíme za nás, křtíme naše děti, loučíme se s našimi blízkými, bez něho si neumíme představit štědrý den a nebo ho používáme jako orientační bod, když nás někdo cizí chce navštívit. Byl a bude tady s námi, již pomalu 300 let hledí na nás, naši vesnici, na život v ní. Proto jako poděkování by jsme chtěli náš kostel a jeho věž doplnit o jeden zvon. Zvon slavnostní – zvon svatého Víta.

Obracíme se na všechny lidi dobrého srdce a štědré ruky pomozte nám uskutečnit toto přání, tento dárek. Velikost zvonu bude záležet na vaši štědrosti, kdyby byla, jak doufáme velká, že by se již nový zvon nevešel do zvonové stolice, opravila by se ještě dřevěná okna ve věži kostela, která jsou již ve velmi špatném stavu. Peníze je možné posílat na níže uvedené konto a nebo vždy první neděli v měsíci se koná v kostele při mši sbírka na nový zvon.

Každý z nás ať již přispěje na zvon a nebo ne, je zván na sobotu 20. června roku 2020 kdy z peněz od štědrých dárců bude vysvěcen nový zvon pro náš kostel – ZVON SVATÉHO VÍTA, který bude následně umístěn ve věži kostela a kde se i poprvé rozezvoní, aby poděkoval všem lidem za jejich dobrotu a laskavost.

Stane se tak né jenom darem pro náš kostel, ale i darem pro další generace které budou žit v naši vesnici.

O zvonech a jejich významu, ne historicky doložených, ale z různých vyprávění a pamětí od ostatních lidí, o sbírce na nový zvon a o oslavě výročí našeho kostela vám vyprávěl

Pavel Votoček

 

číslo konta na zvon sv. Víta

274697327/0300