Posvěcení zvonu

Autor: Martin Kühnel <m.kuhnel@seznam.cz>, Téma: Kultura, Vydáno dne: 24. 05. 2020

O Svatovítské pouti dostane náš kostel krásný dárek- zvon sv. Vít.

Více info v článku.

Kostel sv. Víta

Náš kostel se začal stavět v roce 1720 a za rok byl postaven. Z data vyplývá, že náš kostel bude v roce 2020 slavil 300 let. Tak jak bývá zvykem, oslavenec dostává dárky.

I my chceme našemu kostelu dát dárky. Jeden už dostal – oprava malého zvonu, na tuto opravu se finančně složili věřící. Jedním z darů byla i generální oprava varhan za 210 000kč .

Dalším dárkem, kde finančně přispěl kraj, jsou nová okna ve věži kostela, okno nad vstupem do kostela a zasíťování oken v lodi kostela i nová kovová mříž na dveřích na chór, vše za 180 000kč. Posledním dárkem na kterém se finančně podílel kraj a spousta štědrých lidí, bude nový zvon, zvon sv. Vít, v celkové hodnotě 250 000kč.

Bylo nebylo v dávné době ve věži kostela sv. Víta v Borovnici visely tři zvony. Byly různě velké a každý z nich měl i svůj význam. Musím se ještě zmínit o jednom zvonu, ten nevisel ve věži kostela, ale v malé věžičce, kterou najdete na lodi kostela, tak zvaný „sanktusník“  V roce 1940 vyšel zákon o shromáždění neželezných kovů – rekvizice zvonů, ten nařizoval odevzdání zvonů a tak nám zůstal ve věži kostela pouze jeden zvon.

V té době se na něho zvonilo pouze když někdo v naši vesnici umřel. Proto se mu i dnes říká ,,umíráček“. Jeho zvuk oznamoval těm ve vesnici i těm v nebi, že někdo odešel na věčnost Boží.

Na našem zvonu je vyobrazen Jan Nepomucký, byl zhotoven v Hradci Králové v roce 1823 a je zdoben květy slunečnice.

Když jsem koncem roku 2015, vyslovil myšlenku uspořádat sbírku na nový zvon, který posvětíme při výročí 300 let našeho kostela, měli mě lidé za snílka či blázna. Dobře věděli, že nás do kostela na mši svatou chodí kolem 25 lidí a kolik peněz budeme na nový zvon potřebovat, ale přes to všechno … .

Díky bohu – se říká, když se něco povede, díky Bohu se nám to povedlo.

Dovolte mi, abych vás co nejsrdečněji pozval na svěcení našeho nového zvonu, zvonu sv. Víta. Zvu vás já, jménem té spousty hodných a hlavně štědrých lidí, kteří nám přispěli na zvon.

Těšíme se na vás v Borovnici, sobotu 20. června od 10.30 hod. kdy v našem krásném kostele sv. Víta, bude posvěcen nový zvon sv. Vít.

Pavel Votoček